Mediacentrum participeert in Europees cohesiebeleid

De MSI nam deze donderdag deel aan een vergadering van alle Brusselse projecten van het programma 2014-2020 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In totaal krijgen de 46 zeer diverse projecten een budget van 190 miljoen euro, dat voor de helft afkomstig is van de Europese Unie, in het kader van het Europese cohesiebeleid, en voor de andere helft van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Tijdens de bijeenkomst presenteerde de MSI het project van het mediacentrum, waarvan de maatschappij de opdrachtgever is.

Toonaangevend gebouw voor mediapark.brussels

Het mediacentrum is een van de eerste concrete realisaties van mediapark.brussels en wordt een toonaangevend gebouw voor deze nieuwe wijk. De architecturale kwaliteit moet eventuele andere gebruikers aantrekken en ook de norm definiëren voor de toekomstige ontwerpen van dit ambitieuze stadsproject.

Het nieuwe gebouw ligt op een terrein dat toebehoort aan de MSI, op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Er komt onder meer:

 • het hoofdkantoor van BX1;
 • kantoren van Screen.Brussels;
 • IHECS Academy;
 • Centre Vidéo de Bruxelles;
 • een innovatieplatform met een coworkingruimte en een incubator binnen de mediasector en de audiovisuele sector.

Deze partners uit de media- en communicatiesector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimtes delen om zo toekomstige synergie te creëren. De volgende functies zijn onder andere gepland: kantoren, televisiestudio’s, receptie, auditorium, opleidingsruimtes, kleine horeca en technische lokalen.

Banen, voorzieningen, ...: positieve impact van het Europees cohesiebeleid

Tijdens het vorige Brusselse EFRO-programma voor de periode van 2007 tot 2013 werd 108 miljoen euro geïnvesteerd in 32 projecten. Dat resulteerde in het creëren van 1.300 banen, 18.000 m2 bedrijfsruimte en het succes van een groot aantal emblematische projecten in het kanaalgebied, zoals de Hotelschool BELvue, Zuidhaven, RecyK, Greenbizz, Foodmet, MAD en Divercity.

mediapark.brussels: Brussels Gewest is officieel eigenaar van het RTBF-VRT-terrein in de Reyerswijk

Brussels Minister-President Rudi Vervoort, Brussels Minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel en de afgevaardigd bestuurders van RTBF en VRT, Jean-Paul Philippot en Paul Lembrechts, ondertekenden vandaag donderdag de notariële akte voor de aankoop van de gronden van beide televisiezenders aan de Reyerslaan door het Gewest. Het compromis was reeds ondertekend op 23 mei van dit jaar.

Het Gewest is daarmee officieel eigenaar van de terreinen, waarvan in het tijdsbestek tussen 2018 en 2025 in totaal 19 hectare aan de gewestelijke overheid wordt overgedragen naarmate de ontwikkeling van mediapark.brussels vordert. 

Dit grootschalig gewestelijk project voorziet in de geleidelijke en kwalitatief hoogstaande omvorming van de pool Reyers tot een nieuwe wijk met een creatief, open, gemengd en levendig karakter. Het project wordt mogelijk dankzij de beslissing van de VRT en de RTBF om hun bestaand gemeenschappelijk gebouw te verlaten en twee afzonderlijke gebouwen te betrekken achter hun huidige hoofdzetel. RTBF en VRT hebben voor deze gebouwen reeds de respectieve vergunningsaanvragen ingediend en de aanvang van de bouwwerken staat gepland voor eind 2018, begin 2019. De verhuizing van slechts enkele tientallen meter is geprogrammeerd voor 2022-2023. Hiermee komt de huidige site vrij en kan deze perimeter opnieuw worden aangesloten op de naburige wijken om plaats te bieden aan de nieuwe ontwikkelingen van mediapark.brussels.

mediapark.brussels, de nieuwe ontwikkelingspool

Vandaag zijn in de Reyerswijk al vrijwel 5.000 werknemers van de media- en audiovisuele sectoren actief. Naast de VRT en de RTBF herbergt deze buurt immers ook heel wat sterkhouders uit deze sectoren als RTL, Be TV, Studio L’équipe, D-side Group e.d. Op basis van deze vaststelling beslisten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente Schaarbeek, de RTBF en de VRT drie jaar geleden om samen te werken aan een ambitieus project om deze mediapool verder uit te bouwen. 

De ambitie van mediapark.brussels bestaat erin rond de toekomstige hoofdzetels van VRT en RTBF een nieuwe omgeving uit te tekenen als volgt: een park van 8 hectare groot; ongeveer 2.500 woningen van verschillende types; buurtvoorzieningen en –diensten (een kinderdagverblijf, een school, winkels…); werkruimte voor bedrijven uit creatieve, vernieuwende en arbeidsintensieve sectoren; hogescholen die media-opleidingen verstrekken. Het geheel moet inspelen op de topografie en de erfgoedwaarde van de site (Ereveld der Gefusilleerden, de historische site van de voormalige Nationale Schietbaan); met een vooraanstaande rol voor de zachte mobiliteit en het openbaar vervoer; en dit allemaal in fase met de reorganisatie van de Reyerslaan en –tunnels enerzijds en de aanloop naar de autosnelweg E40 anderzijds.

De concrete verwezenlijking van mediapark.brussels wordt gezamenlijk gecoördineerd door perspective.brussels voor wat de planningsaspecten betreft en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) voor de operationele uitvoering. 

Het toekomstige mediacentrum

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting staat nu dus in voor de sturing van het zeer concrete bouwproject voor het toekomstige mediacentrum op een perceel langs de Reyerslaan dat haar al toebehoorde (op de hoek van het voormalige VRT-RTBF-terrein aan de kant van het premetrostation Diamant). Hier komen onder meer de hoofdzetel van het Brussels televisiestation BX1, de kantoren van screen.brussels, een specifiek innovatieplatform voor de media- en audiovisuele sector (met een co-working space en een incubator) en lokalen voor een opleidingsinstelling die met de sector verwant is.

In juni van dit jaar selecteerde de MSI al 5 multidisciplinaire teams uit de 51 kandidaturen voor de architectuurwedstrijd die ze voor het mediacentrum had uitgeschreven. De tweede fase van de wedstrijd moet nu tegen het einde van het jaar de laureaat aanwijzen. Dit gebouw waarvan de werf van start moet gaan tegen begin 2019 wordt gefinancierd door het Brussels Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het moet een vitrine worden voor het hele ecosysteem van media dat aanwezig is in de wijk en het project mediapark.brussels.

Volgens minister Guy Vanhengel is de ondertekening een belangrijke gebeurtenis in de mediageschiedenis van VRT en RTBF. Het is als het ware de bevestiging van de verbondenheid van VRT en RTBF met het Brussels Gewest: "De mediasector is voor Brussel een enorme economische groeipool. Maar de media moeten ook kunnen werken in een optimale omgeving. De nieuwe Reyersomgeving vult deze voorwaarden perfect in, met een open en aangename leefruimte. Bovendien is de ontwikkeling van de wijk een voorbeeld van samenwerking tussen publieke spelers. Uiteindelijk wordt de Reyerssite een nieuwe toegangspoort tot Brussel, die voor de opwaardering van de ganse buurt zal zorgen.”

Rudi Vervoort benadrukt dat “de ondertekening van deze notariële akte voor de RTBF-VRT-gronden en het grote succes dat de architectuurwedstrijd voor het mediacentrum heeft gekend, reuzenstappen vooruit zijn geweest in de concrete verwezenlijking van mediapark.brussels. Hieruit blijkt de zeer positieve en nog steeds groeiende dynamiek tussen het Gewest, de Brusselse instellingen die bij het project betrokken zijn en de vele audiovisuele hoofdrolspelers van de Brusselse scène”.

3 miljoen voor vestiging omroep BX1 in mediapark.brussels

De Franstalige Brusselse regering heeft besloten om bijna 3 miljoen euro toe te kennen voor de verhuizing en de vestiging van de Franstalige regionale Brusselse zender BX1 in het mediacentrum in mediapark.brussels.

Mediacentrum van mediapark.brussels: de MSI selecteert vijf multidisciplinaire teams

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft vijf teams geselecteerd uit de 51 dossiers van hoge kwaliteit ontvangen voor de oproep aan ontwerpers die de MSI in januari lanceerde voor de bouw van het mediacentrum.

 

De vijf multidisciplinaire teams (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, coördinatie EPB, coördinatie veiligheid en welzijn) die zijn geselecteerd voor de tweede fase van de selectie moeten nu een ontwerp indienen voor 18 september 2017. Op basis daarvan zal de MSI tegen eind 2017 de toekomstige ontwerper van het mediacentrum van mediapark.brussels aanduiden.

 

De volgende teams zijn geselecteerd voor de tweede ronde:

 • 51N4E-Doorzon interieur architecten, België;
 • Baukunst-Bruther, België/Frankrijk;
 • Neutelings Riedijk architecten, Nederland;
 • Office Kersten Geers – David Van Severen, België;
 • XDGA, België.

 

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de MSI begeleiden tijdens het hele proces. De definitieve selectie wordt ondersteund door een adviescomité, bestaande uit:

 • de directie van Bx1;
 • de directie van screen.brussels;
 • de bouwmeester;
 • de directie van BSE (Brussel Stedenbouw en Erfgoed);
 • een vertegenwoordiger van de dienst Stedenbouw van de gemeente Schaarbeek;
 • een externe architect-expert;
 • eventueel een (van de) toekomstige gebruiker(s) van het project.

 

Toonaangevend gebouw

Het mediacentrum is een van de eerste concrete realisaties in het kader van mediapark.brussels. Het wordt een toonaangevend gebouw binnen deze nieuwe wijk, waarvan de architecturale kwaliteit toekomstige gebruikers zal aantrekken én dat de kwaliteitsnorm zal bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

 

Het nieuwe gebouw ligt op een hoekperceel dat eigendom is van de MSI, op het kruispunt van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Het zal de volgende functies hebben:

 • zetel van de regionale televisie BX1;
 • platform voor innovatie met een co-workingruimte en een incubator voor de media/audiovisuele sector;
 • kantoren voor Screen.Brussels;
 • lokalen voor een opleidingscentrum.

 

Deze verschillende partners uit de mediasector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimten delen om een vruchtbare kruisbestuiving tot stand te brengen. Het programma bestaat onder andere uit kantoren, televisiestudio’s, een receptie, een auditorium, opleidingszalen, kleinschalige horecafaciliteiten en technische lokalen.

 

Steun van het EFRO

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 16.500.000 euro excl. btw. Het gebouw bestrijkt een bovengrondse bruto-oppervlakte van circa 9.400 m² en heeft kelderverdiepingen die hoofdzakelijk bestemd zijn als parking.

Deze opdracht wordt gelanceerd in het kader van het project ‘Activering van het mediapark.brussels’, dat de MSI opzette in het kader van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Gewest koopt de gronden van de RTBF en de VRT

De overeenkomst met betrekking tot de overdracht van de Brusselse gronden van de RTBF en de VRT naar het Brussels Gewest werd vanmorgen ondertekend door de Minister-President Rudi Vervoort, de Minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel, de Administrateur-Generaal van de RTBF Jean-Paul Philippot en de CEO van de VRT Paul Lembrechts.

De ondertekening kadert in een breed geheel van initiatieven van de Brusselse regering die de Reyers-Diamant-Meiser-wijk moeten herstructureren, namelijk met de ontwikkeling van mediapark.brussels.

Volgens Rudi Vervoort, “mediapark.brussels is een project dat op grote schaal mensen bij elkaar gaat brengen. Het biedt een enorme meerwaarde voor Brussel en voor zijn burgers want het voorziet in veel meer dan alleen de nieuwe zetels van RTBF en VRT : er worden op termijn om en bij de 2.500 nieuwe woningen gebouwd ; er komen buurtvoorzieningen en -diensten (kinderdagverblijf, school, winkels…) die tegemoetkomen aan de behoeften van de Brusselaars ter plaatse ; er wordt ruimte vrijgemaakt voor innoverende bedrijven met een groot jobpotentieel, de nieuwe zetel van BX1, hogescholen en openbare voorzieningen die een band hebben met de mediasector ; het stadspark wordt de thuishaven van evenementen maar zal ook veel plaats laten voor wandelingen en recreatie”.

Volgens Guy Vanhengel is de ondertekening de bezegeling van de gehechtheid van VRT en RTBF aan het Brussels Gewest. “De mediasector is voor het Gewest een belangrijke economische groeipool. Maar media moeten ook kunnen werken in een optimale omgeving. De nieuwe Reyersomgeving biedt deze omgeving, met een open en aangename leefruimte. Bovendien is de ontwikkeling van de wijk een voorbeeld van samenwerking tussen publieke actoren. En de Reyerssite wordt een nieuwe toegangspoort tot Brussel, een landmark die voor de opwaardering van de hele buurt zal zorgen.”

Mediacentrum van mediapark.brussels: MSI ontvangt 51 inzendingen

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting heeft 51 dossiers van hoge kwaliteit ontvangen voor de oproep aan ontwerpers die de MSI in januari lanceerde voor de bouw van het mediacentrum. Een deel van deze multidisciplinaire teams (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, coördinatie EPB, coördinatie veiligheid en welzijn) is Belgisch, andere komen uit diverse Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland) of bestaan uit internationale bedrijvengroepen uit deze landen.

De MSI zal nu 5 van deze 51 inzendingen uitkiezen om door te gaan naar de tweede fase van de selectie. De teams zal gevraagd worden om een ontwerp in te dienen. Op basis daarvan zal de MSI tegen eind 2017 de toekomstige ontwerper van het project aanduiden.

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de MSI begeleiden tijdens het hele proces. De definitieve selectie wordt ondersteund door een adviescomité, bestaande uit de bouwmeester, vertegenwoordigers van het gewest en externe experts.

 

Toonaangevend gebouw

 

Het mediacentrum is een van de eerste concrete realisaties in het kader van mediapark.brussels. Het wordt een toonaangevend gebouw binnen deze nieuwe wijk, waarvan de architecturale kwaliteit toekomstige gebruikers zal aantrekken én dat de kwaliteitsnorm zal bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

Het nieuwe gebouw ligt op een hoekperceel dat eigendom is van de MSI, op het kruispunt van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Het zal de volgende functies hebben:

 • zetel van de regionale televisie BX1;
 • platform voor innovatie in de media/audiovisuele sector;
 • kantoren voor Screen.Brussels;
 • lokalen voor een opleidingscentrum;
 • en eventueel de zetel van een ander mediabedrijf.

Deze verschillende partners uit de mediasector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimten delen om een vruchtbare kruisbestuiving tot stand te brengen. Het programma bestaat onder andere uit kantoren, televisiestudio’s, een receptie, een auditorium, opleidingszalen, kleinschalige horecafaciliteiten en technische lokalen.

 

Steun van het EFRO

 

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 16.500.000 euro excl. btw. Het gebouw bestrijkt een bovengrondse bruto-oppervlakte van om en bij de 9.800 m² en heeft kelderverdiepingen die hoofdzakelijk bestemd zijn als parking.

Deze opdracht wordt gelanceerd in het kader van het project ‘Activering van het mediapark.brussels’, dat de MSI opzette in het kader van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Website, infobrochure en nieuwsbrief over de nieuwe Josaphatwijk

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceerde deze vrijdag een speciale website voor de nieuwe wijk die wordt ontwikkeld op het oude rangeerterrein van Josaphat: www.josaphat.brussels. De website beschrijft de kenmerken van dit uitgestrekte terrein, de grote doelstellingen van het project, de lopende procedures, enz. Ook zal de MSI hier regelmatig nieuws publiceren, onder meer over de belangrijkste fasen van het project.

Om de buurtbewoners die direct betrokken zijn bij het project zo goed mogelijk te informeren, laat de MSI rond deze tijd ook flyers verdelen in zo’n 5.000 brievenbussen in de wijken van Schaarbeek en Evere die rond Josaphat liggen. Download dit informatieve document hier.

In deze flyer nodigt de MSI de buurtbewoners uit om een kijkje te nemen op www.josaphat.brussels en zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, zodat ze op de hoogte blijven van de evoluties van het project.

 

Bezoek van VRT en RTBF

VRT & RTBF nodigen hun buren uit voor een rondleiding en een eerste blik op hun nieuwbouwprojecten op 25 maart tussen 10u en 18u.

 

Registratie verplicht: tinyurl.com/rtbf-vrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediacentrum van mediapark.brussels: oproep aan ontwerpers

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert vandaag een oproep tot kandidaatstelling voor de bouw van het mediacentrum. Dit gebouw is een van de eerste concrete realisaties in het kader van het project mediapark.brussels en zal het uithangbord zijn van mediapark.brussels. Het project moet met zijn architecturale kwaliteit toekomstige gebruikers aantrekken én het moet de kwaliteitsstandaard bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

Deze opdracht wordt gelanceerd in het kader van het project ‘Activering van het mediapark.brussels’, dat de MSI opzette in het kader van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het nieuwe gebouw ligt op een hoekperceel, dat eigendom is van de MSI, op het kruispunt van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Het zal de volgende functies hebben:

 • zetel van de regionale televisie BX1;
 • platform voor innovatie in de media/audiovisuele sector;
 • kantoren voor Screen.Brussels;
 • lokalen voor een opleidingscentrum;
 • en eventueel de zetel van een ander mediabedrijf.

Deze verschillende partners uit de mediasector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimten delen om een vruchtbare wisselwerking tot stand te brengen. Het programma bestaat  onder andere uit kantoren, televisiestudio’s, een receptie, een auditorium, opleidingszalen, kleinschalige horecafaciliteiten en technische lokalen.

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 16.500.000 euro, excl. btw.

Het gebouw bestrijkt bovengronds een bruto-oppervlakte van om en bij de 9.800 m² en telt kelderverdiepingen, die hoofdzakelijk bestemd zijn als parking.

Datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is 13 maart 2017 vóór 11u.

Het ereloon ligt vast op 11,8%. Elk team dat wordt uitgenodigd en een regelmatige offerte indient en dat 50% van de punten van de gunningscriteria behaalt, krijgt een vergoeding van 10.000 euro.

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

De aankondiging van de opdracht is beschikbaar via deze link.

 

De Brusselse Regering stemt in met de progressieve herinrichting van de toegang tot het Gewest ter hoogte van de E40/Reyers

De Brusselse Regering gaf gisteren haar goedkeuring voor het Masterplan E40 - Parkway in Brussel. Doelstelling: de progressieve en kwalitatieve omvorming van de Reyerswijk door in het kader van de ontwikkeling van mediapark.brussels onder meer een aangename stadsingang, een echte stadsboulevard, een nieuwe wijk en een park aan te leggen.

De Reyerswijk vervolgt zo haar weg naar een brede progressieve herkwalificatie. Enkele maanden geleden besliste de Brusselse Regering dat er op de plaats van het Reyersviaduct een echte stadsboulevard zou komen. Op dat ogenblik was reeds duidelijk dat men ook anticiperend moest werken en dat een progressieve herinrichting van de toegang tot het Gewest ter hoogte van de E40 moest worden overwogen.

Er werden dan ook verschillende studies gelanceerd. In 2010 toonde een studie reeds de mogelijkheden aan voor de herinrichting van deze stadsingang. Maar die gegevens moesten natuurlijk gecontroleerd en bijgewerkt worden en alle mogelijke opties moesten worden overwogen. Uiteindelijk kwam uit al deze studies naar voren dat, rekening houdend met de huidige verkeersstroom, de E40 op die plaats kan worden heringericht. De Brusselse Regering heeft zich donderdag dus gunstig uitgesproken over een omvorming van de E40 tot stadsboulevard met 2x4 rijstroken (tegenover 2x6 op dit ogenblik).

Deze omvorming zal gepaard gaan met de aanleg van een nieuwe openbare ruimte van grootstedelijke omvang op de vrijgemaakte verkeersstroken, die zal fungeren als de ruggengraat van een nieuw netwerk van openbare ruimten dat doorheen de wijken loopt.

"Deze optimalisering van de stadsingang en de aanleg van de Mediaparkwijk met een eigen park, op de huidige site van de RTBF en de VRT, moeten dit deel van ons Gewest - één van de tien prioritaire ontwikkelingspolen die de Regering heeft geïdentificeerd om de levenskwaliteit in Brussel te verbeteren en in te spelen op de aangekondigde bevolkingsgroei - een nieuwe aanblik geven", aldus de Minister-President, Rudi Vervoort. 

Hij stelt dat deze transformaties uiteraard geleidelijk moeten gebeuren en dat men systematisch rekening zal moeten houden met de evolutie en het ritme van de werven die hiervoor nodig zijn. "De inwoners van deze wijk moeten op termijn opnieuw in een aangename stadsomgeving kunnen wonen."

De aanpassing van het profiel van de E40 gaat gepaard met een betere begeleiding van de gebruikers op de weg, het verminderen van de verkeerssnelheden en een permanente monitoring van de mobiliteit om het succes van het project te waarborgen en het indien nodig bij te stellen. Het project voorziet bovendien in de uitbouw van een nieuw aanbod van stedelijke mobiliteit. Zo worden ook nieuwe eigen banen voor de bussen in de wijken aangelegd en staat het optimaliseren van het fietsnetwerk en de voetgangerswegen op het programma.

Zodra deze ruimte opnieuw bijdraagt tot het wijkleven kunnen we nieuwe horizonten verkennen: nieuwe vastgoedontwikkelingen, uitbouw van voorzieningen, etc. Het team dat belast is met het Masterplan zal het Gewest daarin bijstaan. 

"Het masterplan stelt voor om deze nieuwe ruimte in twee opeenvolgende fases aan te leggen zodat de openbare ruimte snel beschikbaar is, door tegelijkertijd het overleg te organiseren, een definitief kwaliteitsvol ontwerp vast te leggen en alle nodige vergunningen voor de uitvoering ervan te verkrijgen", aldus nog Rudi Vervoort, die eraan toevoegt dat dit alles gebeurt in samenwerking met de verschillende strategische besturen van het Vlaams Gewest.