Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met zijn grote bevolkingsgroei staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) voor een aantal specifieke uitdagingen:

  • toename van het aantal inwoners;
  • economische ontwikkeling, werkgelegenheid, vorming en onderwijs;
  • mobiliteit;
  • strijd tegen de groeiende kloof en de armoede;
  • levenskwaliteit;
  • huisvesting;
  • internationale rol.

Hiervoor beschikt het BHG over bevoegdheden op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, milieu, mobiliteit, economische ontwikkeling en onderzoek.

Het Brussels Gewest heeft 10 prioritaire interventiezones gedefinieerd, waaronder de Reyerssite. Het gewest wil hier een nieuwe creatieve, gemengde en levendige wijk ontwikkelen: mediapark.brussels.

BHG Minister-President word vertegenwoordigd in het mediapark.brussels stuurgroep.