perspective.brussels

perspective.brussels (Brussels Planningsbureau - BPB) is een expertisecentrum en de initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is belast met de statistiek, de sociaaleconomische kennis en de strategische en verordenende planning van het Brussels grondgebied.

De bundeling van deze vakgebieden garandeert een coherent proces  om stadsprojecten tot een goed einde te brengen.

In december 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de vier opdrachtgevers (Brussels Gewest, gemeente Schaarbeek, VRT en RTBF) en perspective.brussels, dat de rol op zich neemt van ‘gedelegeerd opdrachtgever’. In die hoedanigheid coördineert perspective.brussels de uitvoering van het stadsproject in naam van en onder toezicht van de stuurgroep waarin de vier opdrachtgevers zitting hebben.

Taken bestaan onder andere uit de voorbereiding en organisatie van de vergaderingen van de stuurgroep; coördinatie van de werkgroepen; organisatie van openbare aanbestedingen, planningen, technische en financiële instrumenten voor het stadsproject; coördinatie van de studiebureaus; mobiliseren van de actoren en de potentiële partners.