Ambitie

Een innovatieve media- ecosysteem voor Brussel

Het project mediapark.brussels beoogt de ontwikkeling van een nieuwe creatieve open Brusselse wijk, waar het aangenaam om te leven is. Tegelijkertijd is het ook een strategisch project dat inzet op de groei van de audiovisuele sector, de mediasector en de creatieve sector in Brussel.

Het doel is de internationale positie van Brussel te versterken ten opzichte van de andere Europese hoofdsteden en de naburige regio’s, op een moment dat de veranderingen en de uitbreidingen in deze sectoren ongekende vormen aannemen (media; informatie- en communicatietechnologie; reclameagentschappen, marketing- en communicatiebureaus, grafische bureaus; persagentschappen; uitgeverijen; onderzoek en nieuwe technologieën; muziek; audiovisuele sector; virtual en augmented reality).

Nieuw creatief stadsdeel

De concrete ambitie van het aspect ‘mediapool’ van mediapark.brussels is enerzijds de transformatie van de VRT/RTBF-site en anderzijds de herinrichting van de hele wijk gebruiken voor de ontwikkeling van alle sectoren die nodig zijn voor het toekomstig veranderend media- ecosysteem. We denken hierbij aan de complementariteit tussen de twee openbare omroepen, de vele mediabedrijven die in de buurt gevestigd zijn (RTL, BeTV, Nostalgie…) of plannen in die richting hebben (Télé-Bruxelles…) en andere economische, academische en culturele actoren.

De bevoorrechte positie van Brussel in het administratieve hart van Europa en de strategische ligging van de Reyers/Meiserwijk tussen de Europese instellingen, de luchthaven en de universiteiten maken het mogelijk om bij Reyers een ‘nieuw knooppunt’ in Brussel te creëren dat wonen, werken, ontspanning, cultuur en toerisme bijeenbrengt. De troeven van deze wijk bieden mooie kansen om dat te bereiken: nieuwe ruimte voor stadsuitbreiding, veel groen, een heringerichte openbare ruimte op korte termijn, een dicht economisch weefsel, uitstekende glasvezelverbindingen met hoog debiet… Stuk voor stuk ingrediënten die bij uitstek geschikt zijn voor deze nieuwe mediawijk.

De mediawijk: sectorale en territoriale cluster

ICT en media zijn belangrijke groeisectoren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat hun ontwikkeling wil steunen met een clusterbeleid: het creëren van netwerken, synergieën met extra aandacht en zichtbaarheid voor de Brusselse spelers in de sector.

De mediasector is een sector die voortdurend en steeds sneller verandert - onder impuls van internationale concurrentie, door de opkomst van nieuwe (internet)technologieën en door evoluties in mediaconsumptie. De druk van verandering op de Belgische mediabedrijven neemt alsmaar toe. Samen met de sector gaat het Brussels Gewest op zoek gaan naar oplossingen.

De oprichting van Screen.brussels in 2013 was een eerste initiatief in die richting. Dit is een expertisecentrum en een samenwerkingsverband van de economische spelers uit de audiovisuele wereld en aanverwante sectoren op de schaal van het Brussels Gewest. Screen.brussels is een soort ‘sectorale cluster’, die zich richt op een specifieke economische sector.

Het ontstaan van een vernieuwde stedelijke omgeving en het aanbod van specifieke ruimtes voor media-activiteiten garanderen bedrijven in de wijk betere leef- en werkomstandigheden. Andere spelers kunnen zich bij hen voegen, waardoor het lokale media-ecosysteem wordt versterkt.

Hier is sprake van een ‘territoriale cluster’: een specifieke plek waar mediabedrijven zich kunnen verankeren in het lokale productieweefsel, hun zichtbaarheid kunnen vergroten en synergie en samenwerking kunnen bevorderen, in een stedelijke omgeving die stimulerend is voor creativiteit, samenwerking en innovatie.