De toekomstige openbare ruimte van mediapark.brussels zal een verbinding vormen tussen de projecten die er worden ontwikkeld

Het team landschapsarchitecten onder leiding van Studio Paola Vigano won in 2022 de mededingingsprocedure die Beliris had uitgeschreven.

De visie van het team creëert een harmonieuze dialoog tussen de verkeersluwe natuurlijke ruimtes en de drukkere grootstedelijke zones.

In het westen, waar nu de bestaande gebouwen van de VRT en de RTBF liggen, stelt het ontwerp een gelaagde structuur voor, met trapsgewijs aangelegde terrassen, die verwijzen naar de schietheuvels en functioneren als 'watermachines'. De terrassen zorgen voor een geïntegreerd beheer van het regenwater en bieden mooie panorama's vanaf de hoger gelegen uitzichtpunten.

Het adviescomité, bestaande uit overheidsinstanties belast met ruimtelijke ordening in Brussel en een externe jury, had bijzondere waardering voor het feit dat de visie zich baseert op het aangelegde en geritmeerde landschap, dat wordt gecreëerd door de heuvels van de voormalige Nationale Schietbaan.

De ontwerpteams zullen nu werken aan de uitwerking van een voorlopig voorontwerp.

De betrokken overheden willen dat het ontwerpteam een inspraakprocedure voert met de buurtbewoners en toekomstige gebruikers van mediapark.brussels voor de inrichting van de openbare ruimte.