Moduleerbaar en evolutief instrument

Frame zal eigentijdse voorzieningen en faciliteiten bieden

Frame is opgezet als een voorafspiegeling van het diverse ecosysteem van mediapark.brussels op de schaal van het gebouw. Het wordt een moduleerbaar, evolutief en eigentijds ‘instrument’, dat verschillende voorzieningen en gedeelde ruimtes zal bieden aan diverse gebruikers. De ambitie is om uit te groeien tot een nieuw Brussels creatief epicentrum van de media-, audiovisuele en communicatiesector.

Naast het media-ecosysteem en de drie hoofdgebruikers houdt het ontwerp van Frame ook rekening met de recente evoluties in de inrichting van werkruimtes en specifiek het gedeelde gebruik daarvan, de sociologische eigenschappen van mensen die werken in de media-, audiovisuele en communicatiesector en het feit dat ze vaak werken in projecten, de permanente mutaties in deze sector als gevolg van technologische vooruitgang en evoluties in de manier waarop content wordt geconsumeerd, en de wens van de academische wereld om deze tendensen van dichtbij te volgen.

Frame zal dus een moduleerbare en evolutieve inrichting bieden, evenals gedeelde voorzieningen, die gunstige omstandigheden creëren voor de uitwisseling van kennis en expertise in een collaboratieve werkwijze.

Zo zullen de gebruikers onder meer beschikking krijgen over:

  • een coworkingruimte en een bedrijvencentrum voor de media-, audiovisuele en communicatiesector;
  • een grote, publiek toegankelijke horecaruimte op de benedenverdieping, die de contacten tussen de gebruikers en met de bezoekers zal stimuleren (verdieping  0);
  • een opleidingscentrum met een groot aanbod op mediagebied, waaronder opleidingen op maat in het Nederlands, Frans en Engels;
  • gedeelde vergaderzalen van verschillende grootte die een optimaal gebruik van de kantooroppervlakte mogelijk maken en contacten tussen gebruikers bevorderen;
  • een groot auditorium voor allerlei vergaderingen, evenementen, bijeenkomsten en voorstellingen, ook beschikbaar voor mensen van buitenaf (verdieping -1);
  • een demo- en testzaal voor diverse soorten installaties waar nieuwe materialen kunnen worden gebruikt of getest;
  • hyperflexibele open plateaus van 15 meter diep, zonder kolommen, met een flexibele technische infrastructuur die maximaal aangepast kan worden aan de verschillende behoeften van media- of audiovisuele bedrijven en die de integratie van verschillende soorten projecten ondersteunt;
  • een centrale technische hub, een datacenter, waar alle signalen die worden uitgewisseld met de buitenwereld passeren en waar de noodzakelijke gegevens voor de activiteiten van het gebouw worden opgeslagen;
  • geavanceerde technische installaties, met een ambitieuze energieprestatie.