Moduleerbaar en evolutief instrument

Frame zal eigentijdse voorzieningen en faciliteiten bieden.

Up-to-date bouwplannen kunnen worden gedownload van de website van de MSI.

Frame is opgezet als een voorafspiegeling van het diverse ecosysteem van mediapark.brussels op de schaal van het gebouw. Het wordt een moduleerbaar, evolutief en eigentijds ‘instrument’, dat verschillende voorzieningen en gedeelde ruimtes zal bieden aan diverse gebruikers. De ambitie is om uit te groeien tot een nieuw Brussels creatief epicentrum van de media-, audiovisuele en communicatiesector.

Naast het media-ecosysteem en de drie hoofdgebruikers houdt het ontwerp van Frame ook rekening met de recente evoluties in de inrichting van werkruimtes en specifiek het gedeelde gebruik daarvan, de sociologische eigenschappen van mensen die werken in de media-, audiovisuele en communicatiesector en het feit dat ze vaak werken in projecten, de permanente mutaties in deze sector als gevolg van technologische vooruitgang en evoluties in de manier waarop content wordt geconsumeerd, en de wens van de academische wereld om deze tendensen van dichtbij te volgen.

Frame zal dus een moduleerbare en evolutieve inrichting bieden, evenals gedeelde voorzieningen, die gunstige omstandigheden creëren voor de uitwisseling van kennis en expertise in een collaboratieve werkwijze.