Planning

Op dit moment

Volgende stappen

Voorlopige planning onder voorbehoud

 • 2021-2023: bouw van het mediacentrum Frame door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI).
 • 2021-2027: bouw omroepgebouwen VRT en RTBF.
 • 2025-20...: aanleg van de openbare ruimte.
 • 2027-2031: afbraak oude gebouwen VRT en RTBF.
 • 2026-20…: uitvoering vastgoedprogramma’s.

Voorgeschiedenis

 • Juli 2021 De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, steekt de symbolische eerste spade in de grond voor de bouw van het mediacentrum Frame, het toekomstige visitekaartje van mediapark.brussels.
 • Juni 2021 VRT presenteert nieuw omroepgebouw
 • April 2020 De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) krijgt de bouwvergunning voor FRAME, visitekaartje van mediapark.brussels.
 • Februari 2020 De RTBF krijgt de bouwvergunning voor haar toekomstige hoofdkantoor.
 • Maart 2019 – De HELB kiest de architect voor haar nieuwe beeldtechniek school.
 • Maart 2018 – De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) roept het project van de associatie Baukunst (Brussel) - Bruther (Parijs) uit als winnaar van de oproep aan ontwerpers voor de bouw van Frame.
 • September 2017 – Brussels minister-president Rudi Vervoort, Brussels minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel en de afgevaardigd bestuurders van RTBF en VRT, Jean-Paul Philippot en Paul Lembrechts, ondertekenen de notariële akte voor de aankoop van de gronden van beide televisiezenders aan de Reyerslaan door het Gewest.
 • Juni 2017 – De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) selecteert een shortlist van 5 teams uit de 51 kandidaten.
 • Januari 2017 De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert een oproep tot kandidaatstelling voor de bouw van het Mediahuis.
 • Maart 2016 De RTBF selecteert de architect voor het nieuwe gebouw van de omroep.
 • Januari 2016 De VRT selecteert de architect voor het nieuwe gebouw van de omroep.
 • Mei 2015 – De RTBF selecteert 5 finalisten van de 46 architectenteams die hebben gereageerd op de projectoproep voor het nieuwe omroepgebouw.
 • Oktober 2014 – VRT en de Vlaams bouwmeester selecteren 5 finalisten van de 66 ontwerpteams die hebben gereageerd op de projectoproep voor het nieuwe omroepgebouw van de VRT.
 • Juli 2014 – De Brusselse gewestregering benoemt een internationaal team onder leiding van stedenbouwkundig architect François Leclercq voor het ontwerp van het masterplan mediapark.brussels, dat voortbouwt op het richtschema van 2010.
 • December 2013 – De 4 opdrachtgevers (Brussels Gewest, gemeente Schaarbeek, VRT en RTBF) en het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) tekenen samenwerkingsovereenkomsten, waarin onder andere de gemeenschappelijke doelstellingen van het project en het bouwprogramma voor de herinrichting van de VRT/RTBF-site zijn gedefinieerd, evenals het engagement om deze ambities als gezamenlijke opdrachtgevers om te zetten in een masterplan.
 • December 2013 – De Brusselse gewestregering neemt het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) aan. Dit plan is een ‘strategisch instrument om Brussel uit te bouwen tot een sociaal duurzaam, economisch efficiënt en blijvend groen stadsgewest’. Het voorziet in een aantal ‘ontwikkelingspolen’, waaronder de zone rond de VRT/RTBF-site aan de Reyerslaan.
 • 2013 – De VRT overwoog eerst om uit Brussel weg te trekken, maar beslist nu, evenals de RTBF, om het nieuwe omroepgebouw in de directe omgeving van de huidige locatie aan de Reyerslaan in te planten, waardoor het terrein herverkaveld kan worden. De nieuwe gebouwen zullen immers een grondoppervlakte hebben van 95.000 m², in plaats van de huidige 189.000 m² (-55%). Dit besluit volgt op de definitiestudie die het bureau BUUR op vraag van het Brussels Gewest uitvoerde voor de VRT/RTBF-site, met het oog op de actualisering van het richtschema voor hefboomgebied 12 ‘Reyers’. De inhoud en de conclusies werden besproken door alle betrokken partijen tijdens een reeks workshops die het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) had georganiseerd, in aanwezigheid van de Brusselse en de Vlaams bouwmeester.
 • December 2012 – Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) en het bureau IDEA Consult leveren de ‘Haalbaarheidsstudie van een mediapool op de Reyerssite’ op.
 • November 2010 – De Brusselse gewestregering neemt het Richtschema Reyers aan, dat is uitgewerkt door de studiebureaus BUUR en STRATEC voor het hefboomgebied 12 ‘RTBF-VRT’. Dat is een gebied van 175 hectare dat zich uitstrekt over de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe, tussen de Reyerslaan, de Kolonel Bourgstraat, de Henri Evenepoelstraat en de Jacques Georginlaan, waar de openbare omroepen VRT en RTBF zijn gevestigd. Het richtschema is bedoeld om het juiste evenwicht te vinden tussen de verschillende activiteiten in dit stadsdeel en om die beter te integreren in de Brusselse context, zodat het stadsdeel uit zijn isolement wordt gehaald en een betere zichtbaarheid en verbinding met de stad krijgt.
 • 2007 – De minister-president van de Brusselse regering presenteert het Plan voor Internationale Ontwikkeling (PIO) van Brussel aan het parlement. Daarin is onder meer sprake van tien ‘strategische gebieden’, waaronder het gebied rond de VRT/RTBF-site aan de Reyerslaan.