screen.brussels verzamelt alle gewestelijke diensten ter ondersteuning van de audiovisuele sector

Om de audiovisueel sector te ondersteunen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een coherente begeleidende structuur opgesteld die aangepast is aan alle schakels van de keten waarin waarde wordt gecreëerd: producers, postproducers, verdelers, technici, artiesten…

screen.brussels brengt onder één merknaam de verschillende ondersteuningsdiensten voor de audiovisuele sector bijeen:

  • de financiering van producties die (een deel van) hun uitgaven spenderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, screen.brussels fund;
  • de begeleiding van bedrijven bij de opstart, groei en uitbreiding op internationaal niveau, screen.brussels cluster, ondergebracht bij hub.brussels;
  • het verschaffen van toelatingen en logistieke ondersteuning tijdens het filmproces, screen.brussels film commission, onder leiding van visit.brussels;
  • de structurele financiering van groeiende audiovisuele ondernemingen, screen.brussels business, onder leiding van finance.brussels/GIMB-groep).

Op basis van die 4 afdelingen, waarvan elke afdeling verbonden is aan een andere gewestelijke instelling, stimuleert screen.brussels een ecosysteem dat de creatie van werkgelegenheid bevordert en internationale zichtbaarheid verleent aan onze ondernemingen.

Meer informatie op www.screen.brussels.