Ambities

Van snelweg in de stad tot stadsboulevard

Het project ‘Parkway-E40’ heeft volgende doelstellingen:

  • de toegang tot de stad in het oosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verfraaien;
  • de E40-snelweg beter integreren in de stad door die om te vormen tot een stadsboulevard met minder rijstroken;
  • de voetgangers- en fietsverbindingen tussen de wijken aan weerszijden van de heraangelegde stadsboulevard versterken;
  • een nieuwe openbare ruimte langs de toekomstige stadsboulevard creëren, waar allerlei nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden (recreatie, sport, evenementen, alternatieve vervoerswijzen, enz.);
  • de impact van de verkeersas op de wijken verminderen;
  • de functiemix in de wijken vergroten door woningen en publieke voorzieningen in te plannen in percelen waar nu enkel kantoren zijn gevestigd.

Deze doelstellingen staan al in het ‘richtschema’ van 2010 voor het Reyersgebied. Meer info hier.

Sindsdien is de context van dit deel van Brussel sterk geëvolueerd: de VRT en RTBF hebben een beslissing genomen over hun nieuwe gebouw; het project mediapark.brussels is van start gegaan; het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) is aangepast (invoering van ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving of OGSO’s in het demografisch GBP); de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloot in 2013 om het Meiserplein opnieuw aan te leggen en besloot in 2014 om het Reyersviaduct af te breken. Het project ‘Parkway-E40’ opgesteld door een pluridisciplinair schetst dus een globale en geactualiseerde visie op de mobiliteit in het hele gebied, die zal dienen als een gemeenschappelijk kader voor de projecten Mediapark, Parkway en Meiser-Reyers.