Een gebouw als ecosysteem voor een wijk als ecosysteem

Frame en mediapark.brussels focussen op de bijzondere dynamiek tussen de verschillende spelers uit de media-, audiovisuele en communicatiesector

Zowel Frame als mediapark.brussels is ontstaan uit de wil van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zijn media-, audiovisuele en communicatiesector te versterken. En allebei bouwen ze verder op het principe van een gespecialiseerd economisch ecosysteem.

Dit concept is gebaseerd op de gedachte dat de verzameling en overdracht van kennis en ervaring essentieel is voor het creëren van groei en innovatie. Zo zal het samenbrengen van verschillende spelers uit een specifieke economische sector op één locatie een bijzondere dynamiek genereren, die voor elk onderdeel een toegevoegde waarde zal betekenen. 

Projectwerk en flexibiliteit

Deze benadering is zeker relevant in een mediasector die gekenmerkt wordt door een projectmatige aanpak. Elk project is als een onderneming op zich en het succes hangt af van het samenbrengen van de juiste talenten en expertise voor de uitvoering. Teams ontstaan en evolueren volgens de aard en de levenscyclus van het project, in een dynamiek waarin flexibiliteit een kernbegrip is.

Frame wil deze flexibele werking in een ecosysteem toepassen op de schaal van het gebouw en gunstige voorwaarden scheppen voor de uitwisseling van ervaringen in gedeelde projecten. Dit wordt bereikt met een architectuur en een inrichting die nieuwe sociale interacties bevorderen en innovatieve concepten en inhoud genereren.

Sociologische benadering

Het ontwerp van Frame houdt rekening met de sociologie van de professionals uit de sector, die ingedeeld kunnen worden in twee grote groepen, waarbij dezelfde persoon tijdens zijn loopbaan tegelijk twee statuten kan hebben of meermaals van het ene naar het andere statuut kan gaan.(*)

Enerzijds zien we het profiel van de ‘digitale nomade-jager-verzamelaar’. Dit verwijst naar de freelancers die op onregelmatige, onafhankelijke en tijdelijke basis werken. Ze werken op een flexibele en mobiele manier, vaak alleen, maar ze zijn vragende partij voor een infrastructuur die ze kunnen delen. Ze werken vaak lange en verspreide uren en hun projecten verlopen niet altijd volgens de klassieke normen. Het zijn onder meer ontwikkelaars van content (journalisten, auteurs, scenarioschrijvers, copywriters), kunstenaars (acteurs, musici, regisseurs), bewerkers van content (grafische vormgevers, monteurs, mixers), technici (cameramensen, geluidstechnici, decorateurs) en toekomstige professionals (studenten en stagiairs).

Anderzijds is er het profiel van de ‘sedentaire persoon’. Dit zijn professionals die werken met vaste of tijdelijke arbeidscontracten, vaak op een meer ‘omkaderde’ manier, waarbij ze wel vaak samenwerking ontwikkelen met de eerste groep. Ze werken dikwijls in grotere structuren, die soms buren of huurders zijn van Frame: publieke of private mediagroepen, communicatiebureaus, digitale agentschappen, productiehuizen, bedrijven of aanverwante organisaties (beroepsorganisaties, onderwijs, opleiding).

Frame (Brussels media community)

Deze collaboratieve aanpak binnen een ecosysteem ligt aan de basis van de volledige naam van het toekomstige gebouw, Frame (Brussels media community), die werd gekozen door de bouwheer, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, en de hoofdgebruiker: de regionale tv-zender BX1.

Ze zal het gezelschap krijgen van een innovatieplatform met een coworkingruimte en een bedrijvencentrum voor de beoogde sectoren. Frame wordt dus het allereerste Belgische collaboratieve publiek-privaat-academische platform voor de media-, audiovisuele en communicatiesector.

Op basis van de integratie van deze verschillende spelers, functies en diensten onder één dak is Frame op zichzelf een soort ‘mediapark.brussels in het klein’.

(*) Bron: screen.brussels