Methode

Stadsproject mediapark.brussels: een gezamenlijk en geleidelijk onderzoeksproces

De 4 opdrachtgevers (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gemeente Schaarbeek, VRT en RTBF) en hun gedelegeerde opdrachtgever (perspective.brussels) hanteren een ‘iteratief’ proces.

Daardoor onderzoeken we tegelijkertijd het programma (wat gaan we bouwen?), de plannen (stadsontwerp), de milieueffecten en de financiële en operationele haalbaarheid van het project.

Er wordt voortdurend teruggekoppeld tussen deze verschillende aspecten van het project. Dit onderzoek heeft in 2014 gestart en zal afgerond worden in 2017.

Dit onderzoek is toevertrouwd aan twee aparte teams

 • Een team onder leiding van Agence François Leclercq zal het masterplan uitwerken. Dit multidisciplinaire team bestaat behalve uit het agentschap Leclercq uit 8 studiebureaus:
  • BOB 361 (architectuur)
  • Espinas i Tarraso (landschapsontwerp)
  • CITEC (mobiliteit)
  • Alphaville (stadsprogrammering)
  • Transsolar (milieu)
  • MAGEO (netwerken, wegen)
  • Buur (stedenbouw, milieueffecten)
  • NARTEX (media).
 • Een team onder leiding van Egis Conseil, dat expertise verleent over de financiële, juridische en operationele aspecten. Naast Egis Conseil, dat gespecialiseerd is in de organisatie en het beheer van stadsprojecten, bestaat het team uit twee andere studiebureaus:
  • Ernst&Young België (financiële aspecten)
  • Publius (juridische aspecten).

Aan het einde van de twee onderzoeksjaren zal het masterplan worden goedgekeurd door de 4 opdrachtgevers en zal vertaald worden in een voorstel van reglementaire documenten, vervolgens in openbaar onderzoek gaan, en zode nieuwe bodembestemmingen juridisch verordenen.

Permanente afstemming met de projecten van de VRT en de RTBF

De overeenkomsten die zijn getekend tussen het Brussels Gewest, de gemeente Schaarbeek, de VRT, de RTBF en het perspective.brussels hebben eveneens betrekking op de coördinatie van het masterplan mediapark.brussels en op de projecten voor de nieuwe gebouwen van de openbare omroepen.

De omroepen voeren zelf de procedures voor het architecturale ontwerp van hun toekomstige gebouw, maar zijn permanent betrokken bij de ontwikkeling van het masterplan dat het kader zal schetsen voor hun nieuwe gebouw.

De twee gebouwen komen in het midden van het terrein, achter het huidige gebouw van de VRT en de RTBF, met een vloeroppervlakte van 55.000 m² voor de VRT en 38.000 m² voor de RTBF. Daardoor kunnen de huidige gebouwen vervangen worden zonder onderbreking van de activiteiten van de twee tv- en radio-omroepen. De oplevering is gepland in 2022.

Een gewestelijke publieke ontwikkelaar voor de uitvoering van het project

Zodra het masterplan definitief is goedgekeurd, zal de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die al betrokken is bij de uitwerking daarvan, de taak van de operationele uitvoering op zich nemen: coördinatie; selectie van publieke en private actoren voor de bouw van infrastructuur, woningen, voorzieningen en diensten.