Methode

In januari 2015 hebben het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) en de Directie Studies en Planning van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (nu beide gefuseerd in perspective.brussels), samen met Brussel Mobiliteit, een overheidsopdracht toegekend voor het ontwerp van het masterplan ‘Parkway-E40’.

Dit opdracht werd aan een pluridisciplinair team toegekend, die door de volgende studiebureaus samengesteld is:

  • TVK Architecten-Stedenbouwkundigen (mandataris);
  • KARBON Architecten-Stedenbouwkundigen;
  • OLM Landschapsontwerp;
  • EGIS Vervoer en mobiliteit;
  • ELIOTH Duurzame ontwikkeling;
  • IDEA Vastgoedeconomie.

Deze opdracht bestaat uit twee delen:

  • ontwerp van het masterplan, met inbegrip van de eventueel noodzakelijke voorbereidende prospectieve onderzoeken: onderzoek naar verkeer en bereikbaarheid, infrastructuur, economische en financiële haalbaarheidsstudies, vastgoedanalyses, enz. Dit masterplan is nu afgerond en werd door de Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest op 19 januari 2017 formeel goedgekeurd.
     
  • begeleiding bij de uitvoering van het masterplan, afhankelijk van de behoefte, zoals de actualisering van het masterplan, opvolging van de integratie van het project in de aangelegde stedelijke ruimte, uitwerking van de vereiste verordeningen, coördinatie van alle publieke en private projecten, architecturale coördinatie van de projecten, enz.